Een Zorgeloze, Op maat gesneden, op Eigen kracht òf Elektrisch ondersteunde Fiets (vakantie)!

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

Basisvoorstel:          

Het basisvoorstel wordt  binnen 2 weken na betaling en het doorgeven van de fietsvakantiewensen verstrekt. In geval van een spoedvraag kan het basisvoorstel op kortere termijn worden verstrekt, dit in overleg. De kosten van het basisvoorstel worden dan 50% hoger. Wanneer de reis daadwerkelijk wordt geboekt via Zoef dan worden de reguliere kosten voor het basisvoorstel in mindering gebracht. Het basisvoorstel wordt gemaakt op basis van de door de klant genoemde globale wensen en bevat een prijsindicatie voor de totale reis, zie werkwijze. Wanneer het op maat gemaakte basisvoorstel niet aan de wensen van de klant voldoet dan kan op basis van de meer specifiekere wensen van de klant tot maximaal 2 maal een wijziging in het voorstel worden aangebracht. Voldoet het voorstel dan nog steeds niet aan de wensen van de klant dan kan een geheel nieuw basisvoorstel worden gemaakt en worden opnieuw de kosten voor het maken van een basisvoorstel in rekening gebracht. De uiteindelijke prijs van de reis kan afwijken vanwege verschillende factoren, zoals onverwachte tariefwijzigingen bij de accommodatie, vervoerder en / of verhuurder van de fiets. De kans op verschil tussen de definitieve prijs en de prijsindicatie in het basisvoorstel zal toenemen naarmate de tijd tussen het basisvoorstel en definitief vastleggen van de reis langer is. 

Betalingstermijnen reis:     

Nadat overeenstemming is bereikt over de te plannen fietsvakantie regelt Zoef de zaken waarvoor opdracht is gegeven en gaat de betaling als volgt:

  • Direct na het geven van de opdracht: 50% van de in het basisvoorstel genoemde prijsindicatie waarop de kosten van het basisvoorstel in mindering zijn gebracht;
  • 4 weken voor het vertrek: het resterende bedrag.  Nadat het gehele bedrag is betaald worden  de reisbescheiden verstrekt.

Annuleringsopties:

Annuleren van de reis is helaas niet mogelijk. Zorg daarom voor een goede annuleringsverzekering, zodat in geval van calamiteiten of andere overmacht de reiskosten gedeclareerd kunnen worden bij de verzekeraar. 

Aansprakelijkheid:

Zoefietsvakanties regelt de vakantie vooraf. Zoef doet dit op een uiterst zorgvuldige wijze. Zoefietsvakanties kan, omdat het als tussenpersoon werkt, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel in gebreke blijven van derden, zoals geboekte accommodaties of vervoer. 

Privacy:

Zoef heeft de persoonsgegevens vna de hoofdboeker en eventuele medefietsers nodig om de accommodaties en eventueel de reis naar het begin en/of eindpunt te boeken. Zoef gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en garandeert dat zij deze gegevens alleen voor de te maken boekingen gebruikt.                                                                                     

Je kunt zelf aangeven waar je wilt fietsen, land, streek, maar je mag je natuurlijk ook door mij laten verrassen en/of adviseren. 

Tip